Alice Community

Alice Community (http://www.alice.org/community/index.php)
-   Share Objects (http://www.alice.org/community/forumdisplay.php?f=8)
-   -   I need a "Mouth" Model (http://www.alice.org/community/showthread.php?t=10015)

nhoc2105 04-02-2013 12:20 AM

I need a "Mouth" Model
 
Can you help me creat a MOUTH with a upperlip and lowerlip? I need to make people talk. Thanks!

AliceMaster00 07-31-2013 07:56 AM

[QUOTE=congdong6;53331][URL=" http://dichvuchungminhtaichinh.org "]dich vu chung minh tai chinh du hoc[/URL] cũng không có ǵ đặc biệt hơn các nước Úc, Mỹ…. Chúng ta luôn thấp thỏm tự hỏi ḿnh rằng:” Liệu đại sứ quán có bắt buộc đem sổ tiết kiệm gốc đến hay không?” Đa số các dịch vụ chứng minh tài chính nhỏ lẻ đều tính phí rất cao nếu khách hàng có nhu cầu mượn sổ gốc. Một số khách hàng v́ chi phí quá cao mà “đánh liều” chỉ sử dụng dịch vụ không cần mượn sổ gốc, không cần duy tŕ số dư trong tài khoản trong khi nếu có cần mượn sổ gốc th́ chỉ trong 3 tuần là bạn đă biết kết quả Visa du học Canada của ḿnh… Và chẳng may nếu ĐSQ yêu cầu phải đem sổ gốc đến do nghi ngờ về khả năng tài chính , lúc đó du học sinh sẽ mất cả ch́ lẫn chài, bộ hồ sơ tài chính kia sẽ không thể sử dụng lại được nữa, và hồ sơ du học của bạn sẽ được liệt vào danh sách blacklist của ĐSQ nếu không chứng minh được khả năng tài chính của ḿnh bằng cách bổ sung giấy tờ gốc đến cho ĐSQ trong thời gian rất ngắn.
Tuy nhiên dich vu chung minh tai chinh đă giải quyết triệt để khó khăn này cho khách hàng, chúng tôi có mức chi phí duy tŕ số dư thật trong tài khoản ngân hàng rẻ Nhất Việt Nam ( Chỉ khoảng 5,5 triệu VNĐ / Tháng cho sổ tiết kiệm 1 tỷ VNĐ ), nếu cần mượn sổ gốc, bạn chỉ cần thông báo trước ngày phỏng vấn, sẽ có nhân viên của ngân hàng trực tiếp đem sổ đến Đại sứ quán và chờ bạn cho đến khi phỏng vấn xong để thu hồi sổ tiết kiệm về ( Chi phí + thêm là 500.000 VNĐ ). Như vậy khách hàng sẽ không c̣n phải lo lắng về việc mất quá nhiều tiền để mượn sổ gốc hoặc phải đánh liều với ĐSQ v́ chi phí mượn sổ gốc quá cao.[/QUOTE]

I think this dude was advertising.......

AliceMaster00 07-31-2013 07:57 AM

OMG, this dude is from Vietnam, he's talking about being the same as Australia and US or something. I translated it.

bob3584 07-31-2013 10:18 AM

Ya, I know. I just started using google chrome, and it has google translate built into it!

DensetsuNoKaboom 08-01-2013 06:51 PM

These "people" are what we call spambots. They make decent firewood but are otherwise useless and exist only to advertise products from Southeast Asia.

x2495iiii 08-02-2013 11:43 PM

[QUOTE=DensetsuNoKaboom;53371]These "people" are what we call spambots. They make decent firewood but are otherwise useless and exist only to advertise products from Southeast Asia.[/QUOTE]

+1

Liked.

Thumbs Up.

Kudos.

Also, cut the links when quoting spambots, AliceMaster00.


All times are GMT -5. The time now is 07:46 PM.

Copyright ©2020, Carnegie Mellon University
Alice 2.x © 1999-2012, Alice 3.x © 2008-2012, Carnegie Mellon University. All rights reserved.